Overname Van den Bor pluimveeslachterij door GroenlandGroup afgerond.

Bodegraven – Nijkerkerveen, 10 juni 2021 – GroenlandGroup en Van den Bor pluimveeslachterij B.V. hebben vandaag
bekend gemaakt dat de voorgenomen overname definitief is afgerond. De transactie is inmiddels goedgekeurd door de
mededingingsautoriteit. Beide ondernemingen verwachten, door gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten, zich
te ontwikkelen tot een nog sterkere partner voor hun klanten.

Bodegraven-Nijkerkerveen, 6 mei 2021 – GroenlandGroup en v.d. Bor pluimveeslachterij B.V. hebben
vandaag bekend gemaakt dat GroenlandGroup voornemens is om Van den Bor in Nijkerkerveen over te
nemen.

De Duitse PHW Gruppe, waar GroenlandGroup onderdeel van is, is een grote Europese speler in de
pluimveesector. Van den Bor pluimveeslachterij is een sterke speler in Nederland. Het betreft een
overname, waarbij van den Bor pluimveeslachterij zelfstandig zal blijven opereren. PHW Gruppe heeft
een sterke focus op duurzaamheid en efficiency. Om hierin voorop te blijven lopen, blijft zij continue
investeren in haar bedrijven. De overname past in de groeiambitie van GroenlandGroup.

Groenlandgroup verwerkt en verpakt kip- en poeliersproducten voor de (internationale) retailer en de
industrie. Dankzij PHW Gruppe opereert GroenlandGroup vanuit een volledig gecontroleerde eigen
keten, waardoor zij in staat is een pioniersrol te vervullen op het gebied van efficiency en duurzaamheid.
Naast de activiteiten in het segment pluimvee, positioneert GroenlandGroup zich steeds meer als
leverancier van alternatieve eiwitbronnen. Met het bedrijf Vergroen in Bergambacht wordt er invulling
gegeven aan een breed assortiment vegetarische producten.

Van den Bor is een modern gespecialiseerd bedrijf dat kwaliteit als traditie heeft. Van den Bor
pluimveeslachterij uit Nijkerkerveen levert dagelijks producten aan klanten in binnen- en buitenland.
Net als GroenlandGroup is van den Bor actief binnen de retail en de industrie. Van den Bor
pluimveeverwerking te Meppel valt buiten de overname.

De overname zal beide bedrijven verder in hun kracht zetten. Zij versterken elkaar met kennis en
mogelijkheden op het gebied van grondstoffen, supply chain en productie. Beide ondernemingen zijn
verheugd over de overname. Ze kijken ernaar uit hun klanten vanuit een nog sterkere positie te bedienen
met premium poultry.
De voorgenomen transactie zal ter goedkeuring aan de mededingingsautoriteit worden voorgelegd.